Descripció

Edifici representatiu del gòtic rural documentat a finals del segle XIII que va substituir l’antiga capella del castell.

Consta d’una sola nau coberta amb encavallades de fusta sostingudes per arcs diafragma apuntats. Als laterals hi ha un seguit de petites capelles, algunes amb volta de creueria. A ponent es troba la porta d’accés, sobre la qual hi ha un petit òcul, i a llevant s’alça el campanar de la torre. Durant el segle XVIII va patir una reforma considerable, durant la qual es construí el campanar que duu gravades les dates de 1767 i 1769. Conservava la coberta de fusta original sobre arcs diafragma abans d’un incendi que afectà l’església el 1897. A les darreries del segle XX es va restituir la coberta.

El frontal d’altar del segle XIV es troba al Museu Episcopal de Vic, del qual hi ha una reproducció a l’interior, a la dreta de l’entrada. A l’altre costat trobem una variada exposició d’objectes litúrgics.

Tour virtual
Àudio descriptiu de l’església

Escolta la locució en la que t’expliquem com és l’església de Sant Jaume de Bellver.

Llegendes

Vols conèixer les llegendes de la nostra comarca