Descripció

L’església de Sant Iscle i Santa Victòria és un edifici d’una sola nau, que ha sofert moltes modificacions al llarg del temps. La part més destacable de l’edifici és la façana de ponent, que es podria datar de finals del segle XII o poc més, amb un ull de bou en lloc de finestra de doble esqueixada; les dovelles de l’ull de bou tenen l’aresta exterior aixamfranada, i en cada una d’elles hi ha esculpida una mitja bola, motiu propi del romànic tardà, de fet es tracta d’un exemplar d’ull de bou únic a la Cerdanya. El mur és coronat per una espadanya de dos ulls altíssims. És un frontispici molt sencer i ben conservat.

L’absis semicircular originari va ser substituït per una capçalera quadrangular, i es va ampliar la nau amb una sagristia i dues capelles a ambdós costats. La porta, a la façana sud, també ha estat refeta i no queda senyal de cap finestra original.

Planta i secció