Descripció

És un edifici únic per les seves dues naus desiguals però aixoplugades sota la mateixa coberta. Estan capçades a llevant pels respectius absis semicirculars amb  la respectiva finestra al mig, encara que de característiques diferents, i coberts amb voltes de quart d’esfera. Encara que la nau petita és posterior, ambdues corresponen a una construcció romànica bastida possiblement dins el segle XII.  La nau gran devia estar coberta originàriament per volta de canó de perfil semicircular i, substituït posteriorment per l’actual de perfil apuntat recolzada sobre una filada d’arcs formers situats a cada costat de la nau.

La nau petita es comunica amb la gran mitjançant una arcada. Aquesta nau està coberta amb una volta de mig punt.

L’accés al temple s’obre al mur de tramuntana amb una porta de dos arcs en degradació que arrenquen d’impostes aixamfranades. A la part interior conserva la polleguera a terra i a dalt un ganxo de pedra per subjectar els banyots. La façana de ponent és coronada per un petit campanar d’espadanya, i la de la nau petita té una finestreta d’esqueixada simple.

Planta i secció