Descripció

L’edifici és modern amb una planta en forma de la lletra “tau”. La nau rectangular que hi arriba fins a les dues capelles laterals i la capçalera que formen el braç travesser. L’espai del creuer està cobert per una volta de quatre punts sobre arcs semiesfèrics que defineixen l’espai de les capelles, l’altar i la nau. Està presidida per sant Martí a cavall en un relleu treballat dins d’una fornícula.

La porta d’accés està a llevant amb un campanar de cadireta d’un sol ull a sobre d’aquesta.