Descripció

Esteu davant d’un edifici de principis del segle XI. És un exemple del romànic llombard com podeu veure en els arcs cecs que coronen el tambor de l’absis; en aquest cas descansen sobre unes rústegues mènsules on amb imaginació es pot identificar algun rostre. L’absis presenta una finestra de doble esqueixada d’arc de mig punt feta amb petites pedres. El 1879 es va obrir la porta de ponent, que conserva els batents amb les ferramentes antigues, i es va anul·lar la porta romànica a migdia, que avui només és visible des de l’interior reconvertida en capella baptismal.

A la façana nord trobem la torre-campanar que carrega sobre una cambra que és un apèndix de la nau de l’església, la funció de la qual s’ha especulat que podria ser una primigènia sagristia o un magatzem de delmes. El campanar, fet de bons carreus de granit, té tres cossos diferenciats, els dos inferiors són del segle XIII i el superior refet el 1939.

Planta i secció