Descripció

La parròquia de Sant Pere es troba documentada a finals dels segle X. Inicialment s’anomenava la capella de Sant Feliu, fou construïda entre els segles XII I XIII. Per orientar el temple cap a l’est, l’absis queda penjat sobre el crustè que calgué assentar-lo sobre un basament de més de tres metres d’alçada que li dona una gran esveltesa. Els carreus estan construïts per adaptar-se millor a la forma cilíndrica de la paret i tenen la coberta de volta apuntalada, cilindre llis, finestral al mig i fris de dents d’engranatge sobre cartel·les esculturades acaba amb una cornisa amb forma de cabell. La portalada es composa de cinc arquivoltes de perfil, n’hi ha tres de secció rectangular que alternen amb d’altres compostes de columnes.

Al Museu d’art de Catalunya hi ha una talla policromada de la Mare de Déu amb el nen Jesús sobre els genolls.

Planta i secció