Descripció

L’edifici actual és fruit d’una reconstrucció molt posterior feta els segles XVI-XVII. Està format per una nau rectangular, coberta amb volta d’aresta, i un creuer cobert amb volta de canó.

Exteriorment el cos meridional del creuer acaba en capçalera semicircular i el septentrional la presenta quadrada. Té un campanar de torre de planta quadrada. La porta és adovellada, de mig punt i oberta a llevant, a sobre hi ha un ull de bou amb dovelles de la mateixa factura que les de la porta. L’acabat de la façana principal, que era arrebossada segons les fotos antigues, és fruit d’una restauració moderna poc encertada que afecta la meitat de la façana de migdia, però no la de tramuntana ni els cossos que conformen el creuer.

Conserva un retaule de cronologia indefinida encabit en la capella central de l’altar que està decorada amb pintures murals modernes. Entre la porta del carrer i l’església hi ha un ampli escansell.