Descripció

“L’arquitectura és molt senzilla i les dimensions reduïdes, sembla no gosar aixecar-se gaire de terra.” Efectivament és un edifici no gaire alt de planta rectangular capçat a llevant per un absis semicircular i finestra central de mig punt a doble esqueixada, cobert aquest per volta de quart d’esfera. La nau està coberta per volta de pedra segons tècnica “plec de llibre” que carrega sobre les parets directament. L’edifici té el seu accés per la paret de ponent encara que conserva la porta antiga a migdia feta amb dovelles rústegues com la resta de l’aparell de l’edifici. A migdia també trobem una petita finestra que permet l’entrada de llum a l’interior. Les parets estan reforçades a l’exterior per tres contraforts desiguals a cada banda col·locats de manera desordenada.

A l’interior, a prop de l’altar una gran fornícula construïda dins del mur nord podria haver fet les funcions d’altar lateral o d’armari per a guardar-hi els objectes litúrgics.

La porta de ponent, l’ull de bou i el campanar d’espadanya són del segle XVIII.

Planta i secció